Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/1 частина.
  Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас.
  Ознайомлення з рівнянням
  • Тема 1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Зв'язок дій додавання та віднімання. Периметр трикутника.
  • Тема 2. Ознайомлення з поняттями «рівняння», «розв’язок рівняння». Розв’язування рівнянь. Додавання та віднімання виду сорок вісім плюс два (48+2), сімдесят мінус чотири (70-4).
  • Тема 3. Додавання та віднімання виду сорок сім плюс шість (47+6), шістдесят два мінус сім (62-7). Розв’язування рівнянь. Перевірка дії віднімання дією додавання. Знаходження значень виразів зі змінною.
  • Тема 4. Додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задачі двома способами. Розв’язування рівнянь.
  • Тема 5. Зв’язок дій множення та ділення. Таблиці множення чисел 2 і 3, ділення на 2 і 3. Календар. Століття.
  • Тема 6. Повторення таблиць множення чисел 4 і 5, ділення на 4 і 5. Складання і розв’язування задач. Знаходження значень виразів.
  • Тема 7. Повторення та вивчення напам'ять таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Визначення часу за годинником. Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість.
  • Тема 8. Повторення та вивчення напам'ять таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Задачі на зведення до одиниці та кратне порівняння чисел.
  • Тема 9. Задачі з буквеними даними. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Рівняння.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/2 частина. Нумерація трицифрових чисел
  • Тема 1. Лічба в межах 199. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.
  • Тема 2. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду.
  • Тема 3. Додавання і віднімання сотнями. Порівняння сотень. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Читання трицифрових чисел.
  • Тема 4. Читання та запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.
  • Тема 5. Розрядний склад числа. Додавання та віднімання розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.
  • Тема 6. Визначення загальної кількості сотень, десятків та одиниць у трицифровому числі.
  • Тема 7. Міри довжини. Міліметр. Співвідношення між одиницями мір довжини.
  • Тема 8. Міри довжини. Кілометр. Співвідношення між одиницями мір довжини.
  • Тема 9. Міри маси. Грам, тонна. Співвідношення між одиницями мір маси.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/3 частина. Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000
  • Тема 1. Додавання і віднімання круглих трицифрових та двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці.
  • Тема 2. Додавання виду 430 + 250. Розширена задача на зведення до одиниці.
  • Тема 3. Усне віднімання виду 760 – 520. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
  • Тема 4. Додавання виду 320 + 400 та 320 + 40. Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел.
  • Тема 5. Віднімання виду 870 – 300 та 870 – 30. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел.
  • Тема 6. Додавання і віднімання виду 340 + 60 та 400 –70. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.
  • Тема 7. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 270 + 460. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач на рух.
  • Тема 8. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 530 – 80. Розв’язування задач.
  • Тема 9. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 740 – 290. Розв’язування задач. Знаходження значення виразів зі змінними.
  • Тема 10. Віднімання круглих трицифрових чисел виду 700-380. Розв’язування рівнянь. Задача на знаходження периметра трикутника.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/4 частина. Письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000
  • Тема 1. Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь.
  • Тема 2. Письмове додавання трицифрових чисел. Задача на зведення до одиниці. Перетворення іменованих чисел
  • Тема 3. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Задача на зведення до одиниці. Задача з буквеними даними.
  • Тема 4. Письмове віднімання трицифрових чисел. Знаходження периметра трикутника.
  • Тема 5. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, якщо сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює десяти десяткам. Письмове віднімання трицифрових чисел у випадку, якщо в запису зменшуваного є 0.
  • Тема 6. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, якщо сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд.
  • Тема 7. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування складених задач.
  • Тема 8. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування задач.
  • Тема 9. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/5 частина. Множення і ділення в межах 1000
  • Тема 1. Переставний і сполучний закони множення. Випадки множення і ділення, пов’язані з нулем та одиницею. Розв’язування задач.
  • Тема 2. Множення числа на 100. Ділення числа на 100. Розв’язування рівнянь.
  • Тема 3. Ділення виду 50 : 5 та 800 : 8. Розв’язування задач.
  • Тема 4. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.
  • Тема 5. Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Центр, радіус та діаметр кола.
  • Тема 6. Ділення круглих чисел на круглі способом послідовного ділення та способом добору.
  • Тема 7. Множення суми на число. Множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове.
  • Тема 8. Множення числа на суму. Розв’язування задач та складання виразів за розв’язком.
  • Тема 9. Множення одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове. Формули для знаходження периметра прямокутника та квадрата.
  • Тема 10. Множення різниці на число. Розв’язування задач. Порівняння виразів.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/6 частина. Множення і ділення в межах 1000 (продовження)
  • Тема 1. Випадки множення і ділення в межах тисячі, які зводяться до табличних. Дії з іменованими числами.
  • Тема 2. Задача на подвійне зведення до одиниці. Знаходження довжини сторони трикутника.
  • Тема 3. Ділення суми на число.
  • Тема 4. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 48 : 4. Розв’язування задач.
  • Тема 5. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 51 : 3, 60 : 5, 112 : 7. Різні способи ділення двоцифрового числа на одноцифрове.
  • Тема 6. Перевірка правильності виконання дії множення – діленням, а ділення – множенням.
  • Тема 7. Ділення виду 480 : 4. Секунда.
  • Тема 8.Ділення двоцифрового числа на двоцифрове різними способами: добору та послідовного ділення. Задача на знаходження четвертого пропорційного.
  • Тема 9. Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Раціональний спосіб множення на 5.
  • Тема 10. Залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Розв’язування задач.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  3 клас/7 частина Частини. Ділення з остачею (ознайомлення)
  • Тема 1. Частини. Дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Розв’язування задач.
  • Тема 2. Порівняння дробів із чисельником 1. Задачі на знаходження частини від числа.
  • Тема 3.Вправи та задачі на знаходження частини від цілої величини. Знаходження числа за величиною його частини.
  • Тема 4. Вправи та задачі на знаходження числа за величиною його частини. Ділення з остачею (ознайомлення).
  • Тема 5. Властивості остачі. Перевірка ділення з остачею. Ознака подільності на 2, 5, 10. Задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.
  • Тема 6. Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною способом добору. Задачі з буквеними даними.
  Усі теми Згорнути

Up