Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  Українська мова. 4 клас. частина 1 Мова і мовлення. Текст
  • Тема 1. Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення.
  • Тема 2. Алфавіт. Розміщення слів у алфавітному порядку.
  • Тема 3. Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.
  • Тема 4. Текст. Заголовок до тексту. Тема і мета висловлювання.
  • Тема 5. Будова тексту. План.
  • Тема 6. Типи текстів. Текст-розповідь. Інструкція. Лист.
  • Тема 7. Текст-опис. Ознаки художнього та науково-популярного описів.
  • Тема 8. Текст-міркування. Есе.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 4 клас. 2 частина Речення
  • Тема 1. Речення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
  • Тема 2. Головні та другорядні члени речення.
  • Тема 3. Зв’язок слів у реченні. Складне речення.
  • Тема 4. Однорідні члени речення. Кома при однорідних членах речення.
  • Тема 5. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.
  • Тема 6. Роль однорідних членів у реченні.
  • Тема 7. Залежні слова при однорідних членах речення.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 4 клас. 3 частина. Іменник
  • Тема 1. Слово. Значення слова.
  • Тема 2. Будова слова.
  • Тема 3. Частини мови. Повторення вивченого в третьому класі.
  • Тема 4. Іменник. Назви істот. Назви неістот. Власні і загальні назви. Іменники-антоніми. Іменники-синоніми. Розширення уявлень про лексичне значення іменника.
  • Тема 5. Рід іменників. Змінювання іменників за числами. Визначення числа і роду іменників.
  • Тема 6. Відмінювання іменників. Початкова форма іменників.
  • Тема 7. Особливості відмінювання іменників в однині. Закінчення іменників жіночого та чоловічого роду в родовому відмінку однини. Розрізнення називного, родового і знахідного відмінків.
  • Тема 8. Розрізнення давального та місцевого відмінків іменників. Закінчення іменників давального та місцевого відмінків однини.
  • Тема 9. Особливості відмінювання іменників в однині: зміна приголосних звуків перед закінченням -і ; чергування кореневих голосних звуків в іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.
  • Тема 10. Закінчення іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.
  • Тема 11. Відмінювання іменників у множині. Узагальнення вивченого про іменник.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 4 клас. 4 частина. Прикметник
  • Тема 1. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мові та мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками.
  • Тема 2. Прикметники-синоніми. Прикметники-антоніми. Пряме та переносне значення прикметників. Вживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах.
  • Тема 3. Визначення числа і роду прикметників. Узгодження прикметників з іменниками у словосполученнях.
  • Тема 4. Відмінювання прикметників в однині. Закінчення прикметників з основою на твердий та м’який приголосні. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.
  • Тема 5. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, - цьк- . Уживання знаку м’якшення перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.
  • Тема 6. Відмінювання прикметників у множині. Визначення відмінків прикметників у однині та множині. Написання «не» з прикметниками.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 4 клас. 5 частина. Числівник. Займенник.
  • Тема 1. Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники.
  • Тема 2. Вимова та правопис найуживаніших числівників. Словесні форми числівників на позначення часу протягом доби.
  • Тема 3. Узгодження числівників з іменниками у словосполученнях. Відмінкові форми окремих числівників.
  • Тема 4. Займенник як частина мови. Особові займенники.
  • Тема 5. Відмінювання займенників першої та другої особи. Уживання займенників із прийменниками. Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах.
  • Тема 6. Займенники третьої особи. Визначення роду займенників третьої особи однини.
  • Тема 7. Відмінювання займенників третьої особи однини і множини. Особливості вживання займенників третьої особи із прийменниками.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 4 клас. 6 частина. Дієслово. Прислівник.
  • Тема 1. Дієслово як частина мови. Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми. Пряме і переносне значення дієслів.
  • Тема 2. Неозначена форма дієслова (початкова форма). Дієслова завершеної і незавершеної дії. Речення з однорідними присудками.
  • Тема 3. Змінювання дієслів за числами і часами.
  • Тема 4. Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами та числами. Правопис особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.
  • Тема 5. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами.
  • Тема 6. Літературна вимова і правопис дієслів на –ся. Значення дієслів на – ся. Правопис не з дієсловами.
  • Тема 7. Прислівник як частина мови. Незмінюваність прислівників.
  • Тема 8. Написання найуживаніших прислівників. Прислівники, близькі й протилежні за значенням. Роль прислівників у тексті.
  Усі теми Згорнути

Up